+385 91 2008 051 +385 99 8484 756

FAQ

Najčešće postavljena pitanja i njihovi odgovori

Da, dostavljamo izvan Zagrebačke županije u okviru usluge istodnevne međugradske dostave. Usluga se odnosi na istodnevni prikup i isporuku pošiljke na područje cijele RH.

Cijenu dostave određuje masa/veličina pošiljke, kao i lokacija prikupa i isporuke.

Svi deklarirani rokovi isporuke su maksimalni rokovi unutar kojih  jamčimo  uspješnost isporuke. Bitno je napomenuti da se veliki postotak isporuka izvrši i prije deklariranog roka.

Vrijeme isporuke je za najveći dio grada Zagreba 120 minuta od trenutka zaprimanja narudžbe ili najranijeg mogućeg prikupa pošiljke – odnosi se na manje pošiljke koje transportiraju naši kuriri na mopedima. Za veće pošiljke koje dimenzijama ili masom nisu prigodne za transport mopedom već dostavnim vozilima, vrijeme isporuke za najveći dio grada Zagreba je 150 minuta od  trenutka  zaprimanja narudžbe ili najranijeg mogućeg prikupa  pošiljke.

Komunikacija putem maila pokazala se kroz godine rada kao najpouzdaniji i najefikasniji kanal između korisnika i našeg dispatch centra. Također, korisnik ima stalnu mogućnost kontakta putem telefonskih brojeva navedenih na web stranici.

Usluga je namijenjena pravnim osobama koje mogu inicijalno odrediti okvirnu frekventnost korištenja usluge koja  je zapravo jedan od uvjeta za početak poslovne suradnje.